zib logo nLogo WM

uz logoptb

 

Morecki & Fidelus Award

 FID MOR
From the left: Prof. Adam Morecki; Prof. Kazimierz Fidelus, Szklarska Poręba 1994.
Photographed by Włodzimierz S. Erdmann
PODSTAWA PRAWNA

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa przyznawana jest zgodnie § 7 Statutu PTB, który dopuszcza organizowanie konkursów naukowych mających na celu krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki.

Funkcjonowanie nagrody normuje Regulamin (pdf)

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu o nagrodę Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki - nagrody imienia prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa. /edycja 2018/

Uczestnik konkursu musi spełniać następujące warunki:
1. Przedstawić pracę o znaczących osiągnięciach naukowych z zakresu biomechaniki
2. Być pierwszym (głównym) autorem zgłoszonej pracy
3. Być młodym pracownikiem nauki w wieku do 35 lat (do dnia 5 września 2018r.)
4. Być członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Zapoznać się z zasadami konkursu – edycja 2018
2. Zarejestrować się jako uczestnik konferencji BIOMECHANICS 2018 (do dnia 15 czerwca 2018 r.).
3. Wysłać w formie papierowej zgłoszenie wraz z pracą konkursową (do dnia 31 lipca 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego)

Na adres:
Zakład Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-512 Zielona Góra
z dopiskiem („Konkurs BIOMECHANICS 2018”)

plakatfidmor